omtrek cirkel berekenen

Formule: Diameter x π

Om de voledige omtrek van een cirkel te kunnen achterhalen heb je de diameter nodig.

Radius = Helft van diameter

π = 3,1415926535897932384626433832795